Tsis lees paub

Cov ntaub ntawv no tau muab tso rau yam tsis muaj kev lav phib xaub, qhia lossis qhia, tshwj tsis yog tias nws ntseeg tau tias muaj tseeb rau qhov kev paub zoo tshaj plaws ntawm Weadell Company Limited.Cov ntaub ntawv nthuav tawm hauv Lub Vev Xaib no tsuas yog cuam tshuam rau cov khoom tshwj xeeb uas tau teev tseg hauv no.Weadell Co., Ltd. xav tias tsis muaj lub luag haujlwm raug cai rau kev siv lossis tso siab rau cov ntaub ntawv.Tus neeg siv yuav tsum tshuaj xyuas cov lus pom zoo hauv cov ntsiab lus tshwj xeeb ntawm kev npaj siv los txiav txim seb puas tsim nyog.